Radio Harstad

Radio Harstad ble stiftet i 1984, da under navnet Ungdomsradioen. Vi driver den dag på samme grunnlag som da den ble stiftet. En radio som drives og styres av ungdommen. Vi har en ansatt stab på 3 personer. Ansvarlig redaktør, Miljøarbeider/teknisk og en resepsjonsansvarlig. Radioen eies av Interesseforeningen for Radio Harstad (IFRH). Ut over dette er det ungdommen som setter dagsorden og bestemmer hva som skal sendes. Radio Harstad er en del av Harstad kommunes ungdomstilbud, sammen med Ungdommens Hus og andre tjenester gjennom Kulturskolen.

Lm-tin  Vi kan tilby:

  • Trygge omgivelser
  • Teknisk / journalistisk opplæring
  • Godt sosialt miljø
  • Et tilbud til alle mellom 13 til 19 år
  • Gode muligheter for personlig utvikling
  • Diverse kurs